Sprzedaż hurtowa produktów na całym świecie / Skontaktuj się z nami w sprawie nieopakowanych składników

Wyprodukowane przez

Yarrowia lipolytica jest prawdopodobnie najczęściej badanym drożdżem po S. cerevisiae. Jest ściśle tlenowy i niepatogenny, a procesy oparte na tym mikroorganizmie są ogólnie uznawane za bezpieczne (GRAS) przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

Drożdże łączą łatwość manipulacji genetycznej i fermentacji mikroorganizmu ze zdolnością do wydzielania i modyfikowania obcych białek zgodnie z ogólnym schematem eukariotycznym.

Rewolucyjny

Produkty 2D są wytwarzane w ścisłym środowisku bez GMO, metali ciężkich i chemikaliów.

Produkty 2D to znacznie więcej niż suplementy, to suplementy przyszłości.

Super wydajny mechanizm pochłaniania

Zwykłe białka z ekstraktów spożywczych ulegają zniszczeniu przez układ pokarmowy człowieka. Podczas gdy suplementy 2D są przeznaczone do rozcięcia przez pepsynę na krótkie białka w celu wchłonięcia.

Co więcej, białka 2D mogą stanowić nawet 6% masy produktu, czyli zwykle dziesiątki tysięcy razy więcej niż produkty innych marek.

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.